گردونه ی محمد عرب / دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد پالیزافزار
محمد عرب (پست)

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

دستگاه حضور و غیاب تیارا با سیستم عامل اندروید با ظرفیت 5,000,000 تردد همراه با نمایش عکس و اسامی پرسنل در هنگام ساعت زنی و با قابلیت شناسایی افراد با روش های اثر انگشت ، شناسه ، رمز ، کارت و یا ترکیبی از آنها به همراه جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در شرکت پالیزافزار تولید و به مرح بیشتر ..

 |